<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=421657&amp;conversionId=525849&amp;fmt=gif">

Vilka lösningar värderar dina nordiska kolleger mest inom tjänstehantering, och vart är marknaden på väg?

Utforska ITSM-marknaden idag
(på engelska)
ITSM Feedback

Med effektiv tjänstehantering kan ditt företag bli både säljstarkt och konkurrenskraftigt

Lätt att använda

Lätt att använda

  • Användarvänlig självbetjäningsportal
  • Ikonbaserad design
  • Visuell rapportering
  • ITIL och SIAM-standardiserad
Kraftfull funktionalitet

Kraftfull funktionalitet

  • Automatiserade arbetsflöden
  • Fördefinierade processer och ”dashboards”
Säkerhet

Säkerhet

  • Kompatibel med ’single sign-on’
  • Rollbaserad identitetshantering

En smygtitt på Efecte Edge för ITSM

 

 

Din verksamhet förväntar sig kostnadseffektiva IT-tjänster av hög kvalitet. En garanterat effektiv hantering av IT-tjänster kan forma hela företagets tjänsteutbud och aktiviteter, genom att dra fördel av all tillgänglig teknologi och samtidigt utöka IT-säkerheten.

 

State of ITSM in Nordics study

Ladda ner vår marknadsundersökning om ITSM (på engelska)